icoana maica domnului
Troparul vindecărilor de boli al Maicii Domnului:
Binecuvântată ai fost Preasfântă Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos să faci vindecări celor ce se roagă către tine, de aceea noi strigăm cu multă nădejde: Vindecă-ne pe noi Preacurată, de toate bolile sufleteşti şi trupeşti!
Condac 1
După sfânta ta adormire, te-ai înălţat la Ceruri şi după minunata primire cerească care ţi s-a făcut, ai primit minunate daruri: un loc de cinste în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, un Sobor minunat al tău, Biserica, unde se proslăveşte neîncetat numele tău, precum şi darul de a vindeca pe cei ce cu dragoste se roagă către tine spunând: Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Icos 1
Binecuvântarea Domnului Savaot a fost mare peste tine Preacurată Maică şi Fecioară Maria, dăruindu-ţi-se daruri multe şi foarte mari, drept pentru care ai fost cinstită de-a lungul tuturor veacurilor, iar noi cântăm cu cinste creştinească  aşa:
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară;
Vindecă-ne, Preabinecuvântată;
Vindecă-ne, Maică Preastrălucită;
Vindecă-ne pe noi Maică a creştinilor;
Vindecă-ne pe noi Preasfântă Fecioară;
Vindecă-ne, Prealuminată Maică;
Vindecă-ne, ajutătoarea noastră;
Vindecă-ne pe noi, că eşti nădejdea noastră;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 2
Tuturor celor care au avut evlavie către tine, ori   s-au rugat fierbinte spre a fi vindecaţi de către tine, le-ai oferit ajutorul tău Preasfântă Fecioară, iar cei vindecaţi au cântat: Aleluia!
Icos 2
Bărbaţi, feciori, femei, fete, maici, călugări, preoţi sau episcopi, care au fost bolnavi şi au cerut ajutorul tău pentru  vindecare, au fost tămăduiţi în mod miraculos, de aceea noi cu toţii strigăm din toată inima aşa:
Vindecă-ne pe noi Preasfântă Fecioară;
Vindecă, mamele noastre;
Vindecă, copiii noştri;
Vindecă, părinţii noştri;
Vindecă, rudele noastre;
Vindecă, fecioarele noastre;
Vindecă, feciorii noştri;
Vindecă bolnavii din poporul nostru românesc;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
 Condac 3
Fiind o Personalitate Cerească foarte sensibilă, auzi bine şi foarte repede rugăciunile care se fac către tine Preasfântă Fecioară, dar şi pe cei care cântă din toată inima lor: Aleluia!
Icos 3
Pe aceia care cheamă numele tău cu smerenie şi cu multă evlavie îi ajuţi foarte repede, scoţându-i din necazuri, vindecându-i pe ei sau pe cei din familiile lor, iar noi care avem nădejde la tine zicem:
Vindecă-ne, vindecătoarea noastră;
Vindecă-ne, protectoarea noastră;
Vindecă-ne pe noi, Maică nebiruită;
Vindecă-ne pe noi, de toate bolile noastre;
Vindecă, sufletele noastre;
Vindecă, bolile noastre trupeşti;
Vindecă, bolile noastre sufleteşti;
Vindecă pe toţi cei ce vin către tine;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 4
Pentru marea mila ta, pe care o ai faţă de neamul nostru creştinesc, noi cerem acum ajutorul tău ceresc şi cu smerenie multă cântăm: Aleluia!
Icos 4
Pentru cei care au evlavie sau dragoste sfântă către tine Preaminunată Fecioară, şi îţi cer să-i vindeci de bolile lor, tu îi vindeci aplicând o metodă de vindecare cerească, iar noi cu tot respectul cel sfânt zicem:
Vindecă-ne Preasfântă Fecioară, de toate bolile noastre;
Vindecă, mâinile noastre;
Vindecă, picioarele noastre;
Vindecă, trupurile noastre;
Vindecă, durerile de cap;
Vindecă-ne bolile ochilor;
Vindecă-ne de bolile nasului;
Vindecă-ne de boli ale gâtului, ale părului, ale oaselor şi ale tuturor organelor interne;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 5
În bunătatea ei sufletească. Maica Domnului nostru Iisus Hristos poate vindeca bolile, de aceea noi strigăm: Aleluia!
Icos 5
Căile de vindecare a bolilor ale Preasfintei Fecioare sunt  generale şi  speciale, aplicând fiecărui rugător ceea ce i se cuvine, iar noi acum invocând bunătatea şi marea sa milostivire zicem aşa:
Vindecă Preacurată, pe robii lui Dumnezeu;
Vindecă Preasfântă, pe cei ce te iubesc;
Vindecă Preabinecuvântată, pe cei binecuvântaţi;
Vindecă Preacurată, pe cei buni la suflet;
Vindecă Preaândurată, pe cei ce sunt aici;
Vindecă Preaminunată, pe cei ce sunt singuri;
Vindecă Preastrălucită, pe cei ce suferă greu;
Vindecă Prealuminată, pe cei ce nu mai au pe nimeni în lumea aceasta trecătoare;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 6
Căile generale de vindecare ale Maicii Domnului constau în trimiterea razelor sfinte de către Preacurata Fecioară asupra celor bolnavi, în folosirea reţetelor sfinte cereşti, cât şi în trimiterea Sfinţilor Îngeri vindecători din Sfântul ei Sobor, la aceia care cer ajutorul ceresc  al Preasfintei, iar noi care dorim să fim vindecaţi trebuie să cântăm din toată inima: Aleluia!
Icos 6
Căile de vindecare şi de tratament ceresc, se aplică numai celor ce cred, se mărturisesc de păcatele lor, fac pocăinţă din tot sufletul, iar cei ce nu cred nu știm de se vor vindeca, dar noi zicem cu credinţă:
Vindecă-ne pe noi Preasfântă, cu razele tale cele sfinte pe care le poţi trimite peste noi;
Vindecă-ne pe noi cu ajutorul Sfințilot tăi Îngeri vindecători;
Vindecă-ne pe noi, deoarece credem în Domnul nostru Iisus Hristos;
Vindecă-ne pe noi, că ne lepădăm de păcate;
Vindecă-ne pe noi creştinii care ne pocăim de păcatele noastre;
Vindecă-ne pe noi, că poţi face minuni;
Vindecă-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii;
Vindecă-ne pe noi, cei ce ne lăsăm de rele;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 7
Cei chinuiţi de duhuri rele se pot vindeca, dacă se mărturisesc, Împărtășesc, postesc şi se leapădă de toţi adepţii răului, făcând fapte bune şi cântând cântare sfântă: Aleluia!
Icos 7
Bolnavii care se roagă, postesc, citind cu smerenie acatistele şi paraclisele Maicii Domnului, iar apoi fac canon de pocăinţă sinceră, se spovedesc și împărtășesc, merg la Slujbele Sfintei Biserici  Ortodoxe și cer ajutorul și solirea Maicii Domnului către Fiul ei, primesc vindecare sau alinare, sfâșit lin, după cum e de folos, iar noi zicem:
Vindecă-ne Preasfântă, pe noi care ne rugăm ţie;
Vindecă Preacurată, pe cei chinuiţi de duhuri rele;
Vindecă, pe toţi cei ce se leapădă de duhurile rele;
Vindecă, pe cei ce se roagă cu credinţă către tine;
Vindecă Preabinecuvîntată, pe cei ce cheamă numele tău;
Vindecă, pe cei ce fac canon de pocăinţă;
Vindecă, pe toţi cei care te iubesc duhovniceşte;
Vindecă, pe toţi cei care lucrează spre cinstirea  numelui tău;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
 Condac 8
Maica Domnului poate vindeca şi în mod special,  şi de aceea noi trebuie să o respectăm în mod deosebit, cântând din toată inima: Aleluia!
Icos 8
Pentru cazuri de conlucrare activă, Maica Domnului poate transmite anumite reţete specifice, din Sfântul ei Sobor, care impun anumite condiţii de viaţă sfântă, iar cei care cer vindecare să zică aşa:
Vindecă-ne Preacurată, pe noi toţi;
Vindecă-ne Preasfântă, cu puterea ta vindecătoare;
Vindecă-ne pe noi, care te cinstim creştineşte;
Vindecă-ne Preaminunată, că te preamărim;
Vindecă-ne pe noi, cu reţetele tale deosebite;
Vindecă-ne, cu reţetele tale sfinte şi cereşti;
Vindecă-ne Preabinecuvântată de bolile psihice;
Vindecă-ne pe noi, în mod tainic şi minunat;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 9
Unele îmbolnăviri provin de la răutățile noastre ori datorită acţiunilor lipsite de iubire ale unor persoane cu care intrăm în contact, dar rugându-ne la Maica Domnului, ne putem vindeca cântând: Aleluia!
Icos 9
Unele boli ca tristeţea, neânfrînarea, lăcomia, ura sau invidia se pot vindeca prin rugăciune, prin postire, prin curmarea unor dorinţe nesănătoase, intrând în rânduiala bisericească și cerând ajutorul Maicii Domnului, zicând:
Vindecă-ne Preacurată, de radiaţii planetare;
Vindecă-ne Preasfântă, de interferenţe radioactive;
Vindecă-ne Prealuminată, de alte efecte negative;
Vindecă-ne Preabinecuvântată, de tristeţe;
Vindecă-ne Prealuminată, de vicii şi neînfrînare;
Vindecă-ne Ilustră Fecioară, de boala lăcomiei;
Vindecă-ne pe noi, de boala urii şi a invidiei;
Vindecă-ne Preacinstită, de bolile psihice;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 10
Lipsa sensibilităţii sufleteşti, a comunicărilor sfinte, fuga după înavuţire fără rost, creează uneori stări iresponsabile, care duc la dezechilibru, provocator de chin psihologic sau fizic, de aceea trebuie să ne întărim duhovniceşte cântând: Aleluia!
Icos 10
Pentru vindecarea bolilor, ne rugăm Maicii Domnului cu dragoste creştinească aşa:
Vindecă-ne Preacurată de dezechilibru sufletesc;
Vindecă-ne Preaminunată de stările cele rele;
Vindecă-ne pe noi de toate bolile pe care le ştim;
Vindecă-ne Preasfântă pe cei care nu ştim ce boli avem;
Vindecă-ne Preabinecuvântată pe cei pe care medicii de pe Pământ nu-i mai pot vindeca în nici un fel;
Vindecă Prealuminată pe cei ce au boli incurabile, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu;
Vindecă Preastrălucită persoanele cu boli grele;
Vindecă-ne Preamărită Fecioară şi pe noi păcătoşii;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 11
Maica Domnului ne-a învăţat că desăvârșirea sub îndrumarea unui duhovnic, folosind leacurile duhovnicești ale Bisericii Ortodoxe, poate duce la vindecarearea multor boli, de aceea îi cântăm cu mult respect sfânt: Aleluia!
Icos 11
Cei ce au primit vindecări cereşti de la Maica Domnului, să mulțumească Maicii Sfinte, drept pentru care zicem:
Vindecă-ne Preacurată, de boli intime;
Vindecă-ne şi ne învaţă ce este bine;
Vindecă-ne Preasfântă şi ne instruieşte pe noi;
Vindecă-ne Preaminunată şi ne arată nouă adevărul;
Vindecă-ne şi ne lărgeşte orizontul cunoaşterii;
Vindecă-ne Prealuminată şi perfecţionează creştinii;
Vindecă-ne Preafericită şi ne întăreşte pe noi;
Vindecă-ne Preastrălucită şi nu ne lăsa neştiutori;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 12
Maica Domnului nostru Iisus Hristos ne învață să ne lăsăm viețile în mâine Atotputernice ale lui Dumnezeu, cerând vindecare de boli, dar numai dacă această vindecare ne este de folos, pentru că știm că uneori suferinț este mântuitoare, noi cânând: Aliluia!
Icos 12
Preasfânta Fecioară Maria poate vindeca bolile oamenilor, bolile animalelor, ale păsărilor, ale albinelor, ale peştilor cât şi ale plantelor, de aceea noi cu cinste cântăm aşa:
Vindecă Preasfîntă, pe cei care îţi cer ajutorul;
Vindecă Preacurată, animalele noastre;
Vindecă Preabinecuvîntată, păsările noastre;
Vindecă Preamărită Fecioară, albinele noastre;
Vindecă Preabinecuvîntată, peştii şi alte vieţuitoare;
Vindecă Preamărită, bolile plantelor şi ale pomilor;
Vindecă Prealuminată, cerealele de boli;
Vindecă Preabună Maică, pe toţi cei bolnavi;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 13
O, de trei ori Preafericită şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, vindecă-ne pe noi şi pe toţi aceştia…(numele bolnavilor), de toate bolile lor ştiute şi neştiute, că noi cu dragoste şi cu smerenie cântăm: Aleluia!
(Acest condac se zice de 3 ori, apoi icos 1, condac 1, iar la urmă rugăciunea.)
Rugăciunea de vindecare către Maica Domnului:

Preasfântă, Preacurată, Prealuminată şi Preabinecuvîntată Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, ascultă rugăciunea noastră şi vindecă-ne pe noi şi pe toţi aceştia…(numele) de toate bolile lor cele ştiute şi neştiute de ei. Încă ne rugăm şi pentru rudele lor, fii, fiice, nepoţi, nepoate, strănepoţi, strănepoate, fraţi, surori, cumnaţi, cumnate, părinţii, bunici, străbunici şi pentru toate persoanele bolnave, care nu mai au nici o speranţă de însănătoşire. Rugăm toate Sfintele Puteri Cereşti din Sfântul tău Sobor, să se roage pentru vindecarea acestor persoane care sunt aici de faţă sau pentru care se roagă toţi aceşti rugători ai Domnului Dumnezeu. Amin!
Bunul Dumnezeu fie în veci lăudat şi mărit!
One thought on “Acatistul Maicii Domnului VINDECATOAREA”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *