Un psalm alcătuit de David, când a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec

Iisus HHristos

şi a plecat izgonit de el

Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme;
lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
Să mi se laude sufletul în Domnul!
Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure.
Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine.
Să lăudăm cu toţii Numele Lui!
Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns:
m-a izbăvit din toate temerile mele.
Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie
şi nu ţi se umple faţa de ruşine.
Când strigă un nenorocit, Domnul aude
şi-l scapă din toate necazurile lui.
Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El
şi-i scapă din primejdie.
Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!
Ferice de omul care se încrede în El!
Temeţi-vă de Domnul voi, sfinţii Lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
10 Puii de leu duc lipsă şi li-i foame,
dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.
11 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă,
căci vă voi învăţa frica de Domnul.
12 Cine este omul care doreşte viaţa
şi vrea să aibă parte de zile fericite?
13 Fereşte-ţi limba de rău
şi buzele de cuvinte înşelătoare!
14 Depărtează-te de rău şi fă binele;
caută pacea şi aleargă după ea!
15 Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană
şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.
16 Domnul Îşi întoarce Faţa împotriva celor răi,
ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.
17 Când strigă cei fără prihană, Domnul aude
şi-i scapă din toate necazurile lor.
18 Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă
şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.
19 De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană,
dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.
20 Toate oasele i le păzeşte,
ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.
21 Pe cel rău îl omoară nenorocirea,
dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi.
22 Domnul scapă sufletul robilor Săi
şi niciunul din cei ce se încred în El nu este osândit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *