Şapte este unul dintre numerele considerate magice de-a lungul istoriei omenirii şi care continuă să fascineze şi astăzi. Cifra 7, considerat „Numărul lui Dumnezeu”, este de regăsit în domenii dintre cele mai diverse de-a lungul istoriei omenirii, iar în prezent, pe bune dreptate, sunt din ce în ce mai mulţi cei ce aşteaptă un răspuns cât de cât pertinent la întrebarea: „Mit, Legendă, Adevăr, sau simple coincidenţe, fără nicio importanţă?”
Personal, n-am un răspuns, dar, recunosc, am avut momentele mele de surprindere de câte ori am regăsit cifra 7 încercând să-mi documentez un articol, ca răspuns la o provocare primită pe e-mail. Am strâns de peste tot şi vă ofer la rândul meu o temă de interesantă.

7 minuni ale lumii antice
(Clik pe poză pentru imagine mare)
 Marea Piramidă de la Gizeh – Grădinile suspendate ale Semiramidei – Templul zeiţei Artemis din Efes
– Statuia lui Zeus din Olimpia – Mausoleul din Halicarnas – Colosul din Rodos – Farul din Alexandria.
7 minuni ale Evului Mediu
Colosseum-ul din Roma Catacombele din Alexandria – Marele Zid Chinezesc – Stonehenge
 – Turnul din Pisa – Turnul de Porţelan din Nanjing – Moscheea de la Hagia.
7 minuni naturale ale lumii
 (Clik pe poză pentru imagine mare)
Muntele Everest – Cascada Victoria – Marele Canion – Marele Recif de Corali – Aurora Boreală
– Vulcanul Paricutin – Portul Rio de Janeiro
7 continente şi 7oceane
 (Clik pe poză pentru imagine mare)

Curcubeul are 7 culori (ROGVAIV) – roşu – portocaliu(oranj) – galben – verde – albastru – indigo – violet
Cerul este împărţit în 7: atmosferă – exosferă – ionosferă – termosferă – mezosferă – stratosferă – troposferă.

Cele 7 păcate capitale sunt lăcomia, desfrâul, avariţia, invidia, mânia, lenea, trufia.
Cele 7 virtuţi ale omului sunt smerenia, dărnicia, bunătatea, răbdarea, modestia, abstinenţa şi sârguinţa
• În Biblie se descriu cele 7 zile în care Dumnezeu a creat lumea.

Grupul de 7 stele denumit „Pleiade” este singura constelaţie cunoscută în fiecare cultură de pe Pământ, actuală sau dispărută, datând de cel puţin 40.000 de ani; în mitologia greacă, Pleiadele erau şase surori împreună cu mama lor, care au fost fugărite prin păduri de Orion Vânătorul, până ce Zeus s-a îndurat de ele şi le-a transformat în stele; aborigenii numesc această constelaţie „Wurunna” şi o asociază cu zeul vânătorii, iar amerindienii o cunosc sub numele de „Constelaţia celor Şapte Fecioare”, urmărite de un urs; Pleiadele se regăsesc şi în legendele aztecilor, ale incaşilor, polinezienilor, chinezilor, hinduşilor, africanilor, precum şi la egipteni.

7 zile ale săptămânii, denumite după cei 7 zei romani care, la rândul lor, au fost numiţi după cele 7 planete ce se puteau observa cu ochiul liber.

Culturi şi tradiţii

• 7 este considerat un număr norocos în mai multe culturi; de exemplu, în Japonia, mitologia vorbeşte despre Cei Şapte Zei ai Norocului (Shichifukujin).

• în cultura chinezilor, numărul 7 este proeminent; de exemplu, a şaptea zi după prima lună plină din an este Ziua Omului; această zi este considerată ziua universală a tuturor fiinţelor umane de pe planetă; de aceea, fiecare chinez îşi sărbătoreşte ziua de naştere la data respectivă (nu înseamnă totuşi că nu o sărbătoreşte şi în ziua calendaristică în care a apărut pe Pământ).

 • Se spune că dacă visezi „cifra 7” îţi vei întâlni sufletul pereche.
 • Cultura hindusă vedică susţine că omul are „7 puncte energetice” sau chakre.
 • Vaca, un animal sacru în India , are 21 nume, de 3 ori cifra 7.
 • Bushido sau „calea războinicului” din cultura japoneză e un cod care ajută samuraii să însuşească „7 virtuţi”.
 • În legendele budiste se spune că după ce s-a născut, Buddha s-a ridicat în picioare şi a făcut „7 paşi”.
 • Consiliul suprem al babilonienilor se compunea din „7 zei”, fiecare legat de un astru.
 • În folclorul irlandez, al 7-lea fiu al celui de-al 7-lea fiu are puteri magice; în folclor românesc, acesta e vampir.
 • În folclor iranian, pisica are 7 şi nu 9 vieţi şi îşi poartă pisoii de 7 ori în 7 locuri diferite.

Potrivit mai multor credinţe, există „şapte trepte” spre Rai, care corespund celor 7 corpuri cereşti (Pământ, Soare şi celelalte 5 planete care se pot vedea cu ochiul liber); în iudaism, al „şaptelea Rai” e denumit Araboth şi e casa Tronului Gloriei, care e păzit de cei „şapte arhangheli”.

 • La nunţile evreieşti, există „7 zile” de binecuvântări (Sheva Brachot).
 • Dintre multele denumiri pe care vechii evrei le aveau pt. Dumnezeu, cele „şapte nume” ale acestei Divinităţi pe care scribii trebuiau să se îngrijească să le scrie corect erau: El, Elohim, Adonai, Yhwh (Yehova), Ehyeh-Asher-Ehyer, Shaddai şi Zebaot.
 • Templul lui Solomon avea „7 trepte”.

Roma a fost construită pe „şapte coline”: Palatina – Capitolina – Quirinal – Viminal – Esquilina – Caelan – Aventina;
Roma a fost de asemenea condusă, la început, de o linie de „7 şapte împăraţi”.

Ştiinţă

 • Există 7 perioade ale elementelor în tabelul chimic al lui Mendeleev
 • 7 note muzicale
 • 7 compuşi principali ai celulei vii: apă, substanţe proteice, lipide, polizaharide, acizi nucleici ADN şi ARN, molecule organice, săruri minerale.
 • 7 e neutru pe scara PH-ului; apa pură are PH-ul 7.

Anatomie, zoologie

 • Potrivit studiilor ştiinţifice, 7 e numărul de ore pe care trebuie să îl doarmă un om pe noapte.
 • În tradiţia hipocratică, numărul 7 guvernează bolile corpului uman.
 • Există 7 stadii ale dezvoltării umane: embrion, făt, sugar, copil, adolescent, adult, bătrân.
 • Mărimea capului intră de 7 ori în înălţimea corpului.
 • Dimensiunea ochiului este a 7-a parte din lăţimea totală a capului.
 • Gâtul majorităţii mamiferelor e format din 7 oase.
 • Sunt 7 articulaţii ale membrelor superioare.
 • Gărgăriţele au 7 buline negre.
Simbolismul cifrei 7 în Biblie

Creând lumea în şase zile, Dumnezeu se odihneşte în cea de-a şaptea şi o transformă în zi sfântă. Odihna din ziua a şaptea marchează un legământ între Dumnezeu şi om. Şaptele simbolizează desăvârşirea lumii şi împlinirea vremii.
Potrivit sfântului Augustin, el măsoară timpul istoriei, timpul peregrinării omului pe pământ. Dacă Dumnezeu îşi ia o zi de odihnă, arată sfântul Augustin, el o face deoarece vrea să se deosebească de creaţie, să fie independent de ea şi să-i îngăduie să se odihnească întru el. Pe de altă parte, prin numărul şapte, care indică odihnă, încetarea lucrului, omul însuşi este chemat să se întoarcă spre Dumnezeu şi să se odihnească întru el.
Numărul şapte apare foarte des în Biblie: candelabrul cu şapte braţe; cele şapte duhuri care se odihnesc; cele şapte ceruri unde stau cetele cereşti; Solomon a zidit templul în şapte ani. Şapte este cheia Evangheliei după Ioan: şapte săptămâni, şapte minuni, Hristos spune de şapte ori „Eu sunt”.
Cifra şapte revine de patruzeci de ori în „Apocalipsă”: şapte peceţi, şapte trâmbiţe, şapte cupe, şapte vedenii etc. Cartea este alcătuită din serii de şapte. Aceste număr mai desemnează aici şi imaginea şi împlinirea unui răstimp (creaţia în „Facerea”), a unei perioade, a unei ere, a unei faze, precum şi împlinirea harurilor dăruite de Duhul Sfânt Bisericii.

Numărul şapte în tradiţiile lumii

Numărul şapte apare, sub diverse forme şi sensuri în multe tradiţii ale lumii.
– La mayaşi, ziua a şaptea era sub semnul jaguarului, întruchipare a forţelor lăuntrice ale pământului. Această zi era plină de fast.
– În Islam, şapte este un număr fast, un simbol al desăvârşirii: se vorbeşte de şapte ceruri, şapte tărâmuri, şapte diviziuni ale iadului, şapte porţi.
– Tătarii din Altai se mândresc cu sanctuarele lor de baştină, folosind expresia „Ţara mea cu şapte porţi şi apele mele”.
– În Maroc, femeile sterpe îşi înfăşoară cingătoarea de şapte ori în jurul trunchiului anumitor copaci, apoi o agăţă de una din cele şapte funii legate de aceştia.
– În Siria, o fată care nu-şi găseşte peţitor, exorcizează influenţele rele care o împiedică să se mărite scăldându-se în mare şi lăsând să-i treacă pe deasupra capului şapte valuri. Podoabele femeii sunt în număr de şapte. Pentru ca unui mort să i se ierte păcatele, trebuie trase şapte linii peste mormântul lui. După înmormântare, participanţii se îndepărtează şapte paşi de mormânt, apoi fac şapte paşi spre el. Se crede adesea că sufletul mortului rămâne în preajma mormântului vreme de şapte zile.
– În India, tradiţia hindusă îi atribuie soarelui şapte raze: şase corespunzând direcţiilor spaţiului, iar a şaptea, centrului. În ştiinţa Yoga se cunosc şapte centri subtili de forţă, numite „chakra”. De asemeni, unele texte musulmane leagă cele şapte sensuri ezoterice ale Coranului de cei şapte centri subtili ai omului.
– Şi în Africa, numărul şapte este un simbol al perfecţiunii şi al unităţii. La dogoni, şaptele, sumă a numerelor patru (simbolul feminităţii) şi trei (simbolulul bărbăţiei), reprezintă perfecţiunea omenească.

Semnul lumii complete

Numărul şapte, suma a numerelor patru şi trei, este semnul omului întreg, cuprinzând cele două principii spirituale polar opuse. Şapte este semnul lumii complete, al creaţiei încheiate, al creşterii naturii. El este şi expresia Cuvântului Desăvârşirii şi deci al unităţii originare. Numărul şapte, numărul omului desăvârşit, al omului pe deplin realizat, este numărul ce corespunde androginului ermetic. Magicul cifrei 7 poate fi dovedit şi ştiinţific.
Din punct de vedere matematic, şapte nu poate fi dedus nici ca produs, nici ca factor al cifrelor de la unu la zece. Deci şapte nu se obţine nici din împărţirea, nici din înmulţirea primelor zece numere. Este, după cum spuneau antecesorii noştri, „dumnezeiesc” – nu creează, nici nu poate fi creat. Din punct de vedere psihologic, cifra 7 are o poziţie mediană între prea mult şi prea puţin.
Se spune că cele mai importante construcţii ale omenirii care s-au bazat pe cifrele unu, doi sau trei au dispus de o paletă foarte redusă de posibilităţi. Minunile lumii, dacă ar fi depăşit cifra zece, s-ar fi demonetizat. Zeci de construcţii importante sunt posibile, dar nu şi tot atâtea minuni! Un far, o grădină suspedată, un templu, două morminte şi două statui – cifra magică transformă aceste realizări arhitectonice în minuni ale creaţiei umane. Pliniu scria despre ele în Secolul I d.Chr.: „prin asemenea opere, fie oamenii devin zei, fie zeii devin oameni”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *