preoti

În solemnitatea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, miercuri, 24 iunie 2015, au fost sfinţiţi întru Preoţie 14 tineri: 11 de la Seminarul din Iaşi, 2 de la călugării franciscani conventuali, unul de la călugării verbiţi (Misionarii Cuvântului Divin). Liturghia a început la ora 11.00 printr-o procesiune de la Catedrala veche. În cântarea animată de corul Seminarului, cei 14 candidaţi la Sfânta Preoţie au păşit în Catedrala nouă, îmbrăcată în sărbătoare. În faţă, la altar, era scris cu litere mari: „Tu eşti preot în veci!” PS Petru Gherghel a prezidat Sfânta Liturghie. PS Aurel Percă şi alţi 187 de preoţi – superiori ai Provinciei „Sfântul Iosif” a Fraţilor Minori Conventuali, ai Congregaţiei Misionarii Cuvântului Divin, profesori de la institutele unde au studiat candidaţii şi preoţi din ţară şi străinătate – au concelebrat. Părinţi, rude şi prieteni ai candidaţilor din Bacău, Buhonca, Nicolae Bălcescu, Barticeşti, Horgeşti, Gherăeşti, Mirceşti, Cleja, Răducăneni, Luizi-Călugăra, Pildeşti şi Răchiteni au venit la sărbătoare.

La predică, PS Petru Gherghel a explicat celor prezenţi lecturile proclamate care „prezintă misterul vieţii Sfântului Ioan” şi „trasează misterul şi chemarea pe care Domnul o încredinţează celor care primesc taina Sfintei Preoţii”. „În lumina acestor texte şi a acestui exemplu iluminator”, le-a spus Preasfinţitul candidaţilor, „voi v-aţi învrednicit astăzi să păşiţi în faţa sfântului altar, în faţa lui Isus, pentru a răspunde la o alegere asemănătoare. Fiecare cu numele său, cu darul sfânt al credinţei şi al iubirii, în libertate deplină v-aţi decis să vă înrolaţi în rândul celor ce doresc să se angajeze să fie martorii luminii… Misiunea voastră, dragi aspiranţi la Sfânta Preoţie, vă face să vă asemănaţi, păstrând proporţiile şi realităţile noi, cu marele profet al timpului nou, Ioan Botezătorul, pe care-l venerăm cu deosebită bucurie astăzi.” Predicatorul a expus, de asemenea, învăţătura Bisericii cu privire la misiunea celor ce au acceptat să spună „da”: misiunea sfântă de a propovădui tuturor cuvântul lui Dumnezeu, de a-i sfinţi pe alţii, de a-i aduna pe toţi într-o singură familie. Au răsunat în urechile candidaţilor cuvinte precum: „Învăţătura voastră să fie, aşadar, hrană pentru poporul lui Dumnezeu, mireasma purtării voastre să fie bucuria credincioşilor lui Cristos, pentru ca prin cuvântul şi exemplul vostru să contribuiţi la edificarea casei, care este Biserica lui Dumnezeu”.

A citat apoi din cuvântul Papei Francisc din duminica Floriilor, care printre altele spunea: „Cât de frumos este să vă lăsaţi mereu surprinşi de chemarea lui Dumnezeu, să primiţi cuvântul său, să puneţi paşii existenţei voastră pe urmele lui Isus, în adorarea misterului divin şi în dedicarea generoasă pentru alţii”. La final, păstorul Diecezei le-a spus candidaţilor: „Vă invit, cu încredere şi curaj, să prezentaţi azi cu bucurie şi însufleţire da-ul vostru şi aşa să rămâneţi fideli celui care v-a ales, v-a însoţit şi v-a chemat pentru toată viaţa anunţându-l şi reprezentându-l între oameni”. Cei prezenţi au urmărit cu interes momentele principale ale hirotonirii: prosternarea cu faţa la pământ, timp în care s-a cântat Litania tuturor sfinţilor, impunerea mâinilor şi rugăciunea de consacrare, îmbrăcarea hainelor preoţeşti, ungerea mâinilor cu ulei sfânt, înmânarea pâinii şi vinului, dăruirea păcii. După hirotonire, preoţii nou-sfinţiţi au urcat la altar pentru a celebra prima Sfântă Liturghie din viaţa lor. La finalul Liturghiei, după ce un reprezentant al lor a mulţumit lui Dumnezeu şi tuturor celor care au contribuit la formarea lor, cei 14 au dat binecuvântarea de preot nou-sfinţit.

Mai mult aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *