În Biserica Ortodoxă Română, astăzi este sărbătorită cea mai veche icoană din România, şi anume Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamţ. Icoana se află la Mănăstirea Neamț de șase secole. Ea datează din anul 665, fiind pictată în Lida din Ţara Sfântă, și a fost dăruită la începutul secolului al XV-lea domnitorului Alexandru cel Bun al Moldovei de împăratul Bizanțului, Ioan al VIII-lea Paleologul. Între anii 1844-1845, icoana a fost ferecată într-o îmbrăcăminte de argint aurit, ornamentată cu pietre prețioase. Icoana este făcătoare de minuni şi aduce multă alinare duhovnicească sufletelor îndurerate şi aflate în suferinţă.

Din lucrarea Sfintele icoane făcătoare de minuni din România, a părintelui arhimandrit Ioanichie Bălan, aflăm că duhovnicul Andronic din Mănăstirea Neamț spune despre Icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea următoarele: „Aceas­tă icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu s-a arătat făcătoare de minuni în anul 6999, ce este de la Hristos 1491, în pământul Moldovei, în Mănăstirea Înălțării Domnului ce se numește Neamțul. Și se află această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu zugrăvită pe o scândură de lemn, de o parte Maica Domnului, pe Hristos Domnul ținându-l pe mâini, iar pe cealaltă parte, Sfântul Marele Mucenic Gheorghe stând și pe balaur junghiind cu arma. Pe această icoană, la Praznicul Înălțării Domnului, când cu cruci o duc arhierei și preoții cu mâinile ținându-o, de multe ori s-a întâmplat, fiind în mâinile arhiereilor și preoților, de s-a ridicat ca și cum s-ar smulge din mâinile lor și ar voi să se răpească.

Icoana Maicii Domnului Indrumatoarea

Și de aici i s-a pus numele că se închină, pe care, văzându-o norodul se umi­leș­te și se roagă cu umilință lui Dum­nezeu”. Tot din această lucrare aflăm despre o altă minune: „Într-o vreme, făcându-se această litanie cu sfânta icoană în jurul mănăstirii, când o aducea în biserică, s-a smuls sfânta icoană din mâinile norodului și răpin­du-se s-a dus însăși la văzduh, și a stat deasupra amvonului. Și de acolo mergând spre ușile împără­tești, a intrat în altar și, înconjurând altarul, a ieșit pe ușile celelalte și s-a așezat la al său loc, acolo unde pururea stă. Știut să fie și aceasta, cum că îngerii cei ce sunt pe lângă Născătoarea de Dumnezeu și îi slujesc ei i-au purtat prin văzduh icoana ei. Aceasta s-a întâmplat pe vremea domniei lui Ștefan Gheorghiță al Moldovei (1655)”.

sursa: ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *